seksaterapijaSeksa terapijas mērķis ir novērst dažādus esošos seksuāla rakstura traucējumus, uzlabot un pilnveidot esošās seksuālās spējas. Sekss un seksuālās attiecības ir nepieciešams kopt, pilnveidot un attīstīt visa mūža garumā.

Lielākā daļa cilvēku pieturas pie uzskata, ka pietiek ar to, kas ir. Domāju, ka lielākā daļa ir piedzīvojuši iemīlēšanās - "rozā briļļu" periodu, kad viss izskatās un izklausās jauki. Paiet šis periods un pāri saprot, ka kaut kas nav kā vēlētos. Parasti šīs izjūtas rodas katram partnerim individuāli un bieži ir neērti vai neuzdrošinās šos jautājumus savā starpā izrunāt. Laika gaitā veidojas ieraduma sekss (rutīna), seksuālās attiecības kļūst aizvien retākas.

Seksa terapijas pamatā ir individuāls darbs pašam ar sevi un pāra seksa terapija. Sākotnēji jātiek skaidrībā pašam ar sevi: ar saviem "rāmjiem", sajūtām un vēlmēm. Grūti ir ko mainīt, ja kāds no partneriem nevēlas mainītie, strikti pieturas pie mistiskiem, sabiedrības uzspiestiem priekšstatiem par tikumību vai aizspriedumiem.

Seksa terapiju var iedalīt individuālā seksa terapijā, kur darbs notiek individuāli - tikai ar vienu partneri. Šādu terapiju pielieto pirms pāru terapijas, kura laikā, viens no partneriem attīsta vai pilnveido savas seksuālās spējas (piem., vīriešiem paškontroles treniņi). Individuālu seksa terapiju pielieto arī, ja nav attiecības, bet cilvēks apzinās, ko vēlētos uzlabot vai izmainīt.

Pāru seksa terapijā iesaistās abi seksuālie partneri. Terapijas laikā tiek izvirzīti konkrēti uzdevumi, kuri pārim kopīgi ir jāveic, lai nonāktu līdz vēlamajam rezultātam.

Ar seksa terapiju var nodarboties individuāli, katrs pats vai abi partneri kopīgi, izmantojot dažādu literatūru utt, bet efektīvāk ir izmantot seksa terapeita (ārsta seksologa) palīdzību. Seksa terapeitam ir vieglāk saskatīt un izstāstīt, kas un kā konkrētajā situācijā būtu pareizāk darāms. Svarīgs jautājums ir uzticēšanās un atklāta saruna ar seksterapeitu, cenšanās pilnībā izpildīt viņa izvirzītos uzdevumus.

Ar seksa terapeitu izrunā esošo situāciju un vienojas par vēlamo rezultātu, ko sagaida seksa terapijas beigās. Izanalizējot situāciju, seksa terapeits sastādīs darbības plānu un uzdos konkrētus uzdevumus, kuri noteiktā laikā jāveic individuāli vai pārim kopīgi. Pēc konkrētu uzdevumu veikšanas, to pārrunā ar seka sterapeitu, kurš uzdod nākošos uzdevumus, līdz tiek sasniegts vēlamais rezultāts. Situācijās, kad neizdodas veikt kādu uzdevumu, seksterapeits var klātienē iesaistīties šī uzdevuma izpildē - konkrētā uzdevuma veikšana seksa terapeita uzraudzībā.

Pēc vēlamā rezultāta sasniegšanas ieteicams ne retāk kā reizi gadā (vēlams reizi pusgadā) apmeklēt seksa terapeitu, lai pārrunātu seksuālās attiecības un nepieciešamības gadījumā seksa terapeits varētu sniegt padomu vai korekcijas esošajā seksuālajā uzvedības modelī.

Go to top